Türkiye’de sosyal medyaya kaç saatimizi harcıyoruz? Bildiğiniz gibi sosyal medya kullanımı, dünyada olduğu kadar Türkiye’de de bir hayli fazla. Hadi detaylara bakalım

Sosyal medyaya kaç saatimizi harcıyoruz?

We are Social 2017 verilerine göre Türkiye’de nüfusun yüzde 60’ı günün 3 saat 1 dakikasını sosyal medya kullanarak geçiriyor. Bu oran Türkiye nüfusunda 48 milyon yurttaşa tekabül ediyor.
 
 

Türkiye’de sosyal medyaya harcadığımız vakit

48 milyon kişilik kitlenin yüzde 87’si düzenli olarak her gün internete girerken, online ortamda 3 saati sosyal medyada olmak üzere 6 saat 46 dakika geçiriyor. Türkiye’de interneti aktif olarak kullanan kitlenen tamamı en az bir sosyal medya platformunun kullanıcısı ve üyesi oldu.
 
Türkiye’deki internet kullanıcılarının en fazla kullandığı kanal yüzde 57 ile YouTube oldu. YouTube’u yüzde 56 ile Facebook ve yüzde 45’le Instagram izledi.