Robotlar, 2030 İtibarıyla 800 Milyon Kişiyi İşsiz Bırakacak

Robotlar İşimize Göz Dikecekler

Daha önce sizlere robotların çeşitli iş kollarında görev almaya başladığına konusunda birçok haber aktardık. Duyguları anlayabilen banka robotları, dünyanın ilk avukat robotu ve fast food sektöründe görev alan robotlar bunlardan yalnızca bazılarıydı. Hal böyle olunca da son dönemin en çok konuşulan konularından biri, işçi robotların insan iş gücü üzerindeki tesiri oldu. Birçok kişi, çeşitli sektörlerde robot iş gücüne yapılan ve yapılacak olan yatırımların birçok insanın işsiz kalmasına kapı aralayacağını müdafaa ederken birçok firma da bu kaygıların yersiz olup olmadığı ile ilgili önemli araştırmalara imzalıyor.
 
Dünya çapında bir yönetim danışmanlığı firması olan McKinsey‘in bu konuda yayımladığı yeni bir rapor ise bu kaygıların o kadar da yersiz olmadığına işaret ediyor. McKinsey”in raporuna göre önümüzdeki 13 sene içerisinde robotlar ve otomasyon, ekonomide büyük bir değişime kapı aralayacak ve 2030 yılı itibarıyla tamı tamına 800 milyon insan işsiz kalacak. Birleşmiş Milletlerin tahminine göre 2030 yılında dünya nüfusu takriben olarak 8,5 milyara erişecek ve bu da dünya nüfusunun hemen hemen %10’nunun işsiz kalacağı mananına geliyor. Ki, sadece çalışan insanlar göz önüne alınırsa çok daha vahim bir oranla karşılaşacağımız net.
 
McKinsey’in 46 ülkeyi ve 800 değişik mesleği kapsayan bu araştırmasından çıkan bir başka önemli sonuç ise bu robot devriminin, ekonomik açıdan kalkınmış olan ülkeleri daha fazla etkileyecek olmasıdır. Rapora göre AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİ, Birleşik Kraliyet, Japonya ve Güney Kore gibi zengin ülkeler, natürel olarak otomasyona daha fazla yatırım yapabilecek ve bu yüzden, bu ülkelerdeki insan iş gücü bu vaziyetten negatif etkilenecek. Oranla fukara ülkeler ise otomasyona yatırım yapacak paraya sahip olmadıkları için bu ülkelerdeki iş gücü bu vaziyetten etkilenmeyecek.
 
 
Robot ve otomasyon devriminden etkilenecek iş türleri de çeşitlilik gösteriyor. Bu devrimden yalnızca az nitelik gerektiren düşük ücretli işler etkilenmeyecek. Tekrarlı görevler ve data içeren işler de robotlara ve otomasyona yenik düşecek.
 
Gelişmiş ülkelerde otomasyondan en çok etkilenecek olan meslek üyeleri şunlar:
 
Makine ve bina ekipmanı operatörleri
Lokantalardaki bulaşıkçılar
Yemek hazırlama personelleri
Bordro yöneticisi ve sekreter gibi büro personelleri
Garsonlar
Gelişmiş ülkelerde otomasyondan en az etkilenecek olan meslek üyeleri ise şunlar:
 
Doktorlar ve hemşireler gibi sıhhat çalışanları
Bilgisayar mühendisleri
İnşaat işçileri
Öğretmenler
Yaklaşık olarak 800 milyon insan işsiz kalacak olsa da McKinsey’e göre herkese yetecek kadar iş olanağı da olacak. Hem de daha önce paylaştığımız bir haberde Microsoft CEO’su Natya Sadella‘nın da benzer bir görüşe sahip olduğunu sizlere aktarmıştık. Ancak tabii ki, robotların işini elinden alması hasebiyle işsiz kalan insanlar hızlı bir şekilde yeni kabiliyetler kazanmak zorunda kalacaklar.
 
Rapora göre 2030 itibarıyla, AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİ’de çalışan nüfusun üçte biri, Japonya’da da çalışan nüfusun yarısı işsiz kalacak. Birleşik Kraliyet’ta ise her 5 kişiden biri yeni bir iş bulmak zorunda kalacak.