Bilim insanları, dünyanın en büyük soyağacını oluşturdu. Soyağacında 13 milyon kişi bulunuyor ve 500 seneden fazla geriye gidiyor.

Dünyanın en büyük soyağacı oluşturuldu

New York Gen Merkezi 86 milyon insanın gen bilgileri üzerinde yaptığı araştırma neticeninde 13 milyon kişinin bulunduğu, 11 nesli kapsayan, 500 senelik bir soyağacı oluşturmayı muvaffak oldu.
 
New York Gen Merkezi'nde Joanna Kaplanis'in yürüttüğü ve sonuçları Sience isimli bilim mecmuasında yayımlanan  araştırmada, gönüllülerin gen.com web sitesinde paylaştıkları genetik bilgileri kullanıldı. Gen bilgilerini paylaşan kişilerin çoğunluğunun Avrupa ve Kuzey Amerika'dan olduğu belirtildi.
 
Kıtalararası göçleri izlemeye olanak sağlayan araştırma bu arada 500 senelik dönem içerisinde doğum, evlilik ve ölüm verilerinden hareketle dikkat çekici sonuçlar ele geçirildi. Araştırmada insanların eş seçimi ile ilgili değişen tercihlerine ışık tutuldu.
 
Ele geçirilen sonuçlara göre 1750 seneninden önce çoğu Kuzey Amerikalı eşlerini 10 kilometrekarelik bir alan içerisinden seçerken bu alan 1950 sonrasında 100 kilometrekareye çıktı. Ayrı olarak kadınlar erkeklere oranla daha sık yer değiştirirken erkeklerin göç ettiği mesafeler kadınlarınkine oranla daha uzun olduğu belirlendi.
 
Araştırmada hayat süresi ile genler arasındaki ilişki konusunda da bilgilere erişildi. Bilim insanları genlerin uzun hayat ile ilgili az bir oynadığını belirledi.
 
Genetik bilgileri incelenen 1600-1900 seneleri arasında doğmuş, akraba ve 30 yaşını geçmiş üç milyon kişinin yüzde 16'sının hayat uzunluğunda genetik kalıtın belirleyici rol oynadığı neticenine erişildi. Şimdiye kadar yapılan araştırmalarda bu oranın yüzde 30'a kadar çıkabileceği düşünülüyordu.
 
ntv