Türkiye, BirLEŞMİŞ Milletler öncülüğünde çalışacak Teknoloji Bankasına ev sahipliği yapacak.

Türkiye’de Teknoloji Bankası Kuruluyor!

Öncelikle 2011 seneninde ortaya atılan ve 47 ülkede yaşayan toplamda 880 milyon insana tesir etmesi tasarılanan Teknoloji Bankası, bu yıl içerisinde Türkiye’de kurulacak. Birleşmiş Milletler tarafından kurulacak banka, ülkemizde bulunmasına karşın tıpkı konsolosluk gibi kimi dokunulmazlıklara sahip olacak.
 
Türkiye - Gebze bölgesinde bu sene içerisinde kurulup hizmete başlaması tasarılanan banka, dünya üzerinde en az teknolojiye sahip 47 ülkeye ve burada yaşayan 880 milyon insana fon sağlamak için çalışacak. Teknoloji düzeyi düşük ülkelerin teknolojik açıklarını kapatmak için kurulan banka, ülkemiz dahil tüm Birleşmiş Milletler ülkelerinden bağış alarak bu çabalarını gerçilave ediştirecek.
 

TÜBİTAK Kampüsü Hane Sahibi

Gebze’de kurulacak Teknoloji Bankası, Tübitak Türkiye Endüstri Sevk ve İdare Enstitüsü(TÜSSİDE) kampüsünün içerisinde kurulacak. Buna karşın TÜBİTAK’ın Teknoloji Bankası’na karşı hiçbir yaptırımı bulunmayacak. Bankanın başına da özel olarak belirlenmiş bir BİRLEŞMİŞ MİLLETLER yetkilisi getirilecek. Bunun dışında bu bankada çalışanlar da direk Birleşmiş Milletler personeli olmuş olacak.
 

Türkiye’den Tam Destek

Türkiye’nin hane sahipliği yaptığı bankaya, Birleşmiş Milletler üyesi olan tüm ülkeler “gönüllülük” asalına dayalı bir şekilde fon sağlayabilecek. Türkiye’de ilk başta yıllık 2 milyon dolar olmak üzere 5 yılda 10 milyon dolar fon sağlamayı taahhüt etti. Ülkemizde bulunmasına rağmen, ülkemizin ve diğer ülkelerin kontrolünden uzak olacak Teknoloji Bankası, her türlü yetkiyi elinde bulunduracak. Banka, isterse tüm parayı başka bir ülkeye veya Birleşmiş Milletler örgütüne yönlendirebilecek.
 
Yetkileri bu denli yüksek tutulan bankanın teknolojik açıdan geride kalan ülkelere teknolojiyi sunması bekleniyor.