Türkiye İstatistik Kurumu, her yıl düzenli olarak gerçekleştirilen Yaşam Memnuniyeti araştırmasının 2017 sonuçlarını açıkladı. Geçen yılın sonuçlarına göre Türk halkının mutluluk oranı %3 düşüş kaydetti.

Türk Halkının %58’i Mutlu!

 
Türkiye İstatistik Müessesesi’nun 2017 Hayat Memnuniyeti çalışmasının sonuçları kamuoyuyla paylaşıldı. Verilere göre ülkemizden yaşayan yurttaşlarımızın %58’i mutlu, kalanı da mutsuz. 
 
Geçtiğimiz seneye göre mutsuz olduğunu söyleyen fertlerin oranı, %10.4’ten %11.1’e yükseldi. Ayrı olarak kadınların erkeklerden daha mesut olduğu ortaya çıktı. Kadınların mutluluk oranı %62.4 iken, erkeklerin mutluluk oranı %53.6 olarak açıklandı. Ancak bu oran 2016 verilerine göre kadınlarda %64.5, erkeklerde %58.1’di.
 
En mutlu yaş grubu: 65 ve üzeri oldu. %66.1’lik oranla ülkemizde yaşayan 65 yaş ve üzerindeki fertlerin diğer yaş gruplarına mukayese et daha mesut oldukları anlaşıldı. Bu grubu %53.1’lik oranla 45-54 yaş aralığındaki fertler izliyorlar. 

TÜİK’in yayımladığı sonuçlarda iki alakanç nokta hemen dikkat çekiyor: 

Okuma süresi uzadıkça mutsuzluk artıyor:
Ülkemizde hiç okula gitmeyen fertlerin mutluluk oranı okula değişik sürelerle gitmiş diğer fertlerden %62.5’lik oranla daha yüksek çıktı. Hemen hemen peşinden %57.7 ile ilk okul mezunları, %57.4 ile lise, %56.9 ile üniversite, %56.1 ile de ilköğretim ve ortaokul mezunları geldi. 
 

Yüzüğü takanlar daha mutlu:

Evli fertlerin %60.6’sı mutluyken, evli olmayanların mutluluk oranı ise %52.4 olarak ortaya çıktı. Evli kadınların %65.2’si mutluyken, evli erkeklerde bu oran %55.7 düzeyinde. 
 

Araştırmada fertlerin mululuk nedenleri de belirledi: 

Türk halkının en büyük mutluluk nedeninin sıhhatli olmak olduğunu ortaya çıkartan araştırma, mutluluk nedeni olarak sıhhati belirtenlerin oranının %68 olduğunu ortaya koydu. Sırasıyla diğer mutluluk nedeni oranları ise şöyle sıralandı: %16.6 sevgi, %9 muvaffakiyet, %3.9 para ve %1.9 bir işe sahip olmak. 
 
Yurttaşları en çok hoşnut eden kamu hizmetleri de şu şekilde sıralanıyor: %74.4 asayiş hizmetleri, %72.3 eriştirme, %71.7 sıhhat, %62.5 SOSYAL GÜVENLİK KURUMU, %54.6 eğitim, %54.1 adli hizmetler.