Bina İçi Elektronik Haberleşme Tesisatı Teknik Şartnamesi yayınlandı. BTK tarafından hazırlanan Bina İçi Elektronik Haberleşme Tesisatı Teknik Şartnamesi Resmi Gazetede yayınlandı.

BTK'dan Açıklama

Bina İçi Elektronik Haberleşme Tesisatı konusu konusunda Çaşama ve Şehircilik Bakanlığınca hazırlanan “Yapı Denetim Uygulama Yönetmeliği”, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığınca hazırlanan “Elektrik İç Tesisleri Yönetmeliği” ile Türk Telekomünikasyon A.Ş. (TTAŞ) tarafından düzenlenen, “Bina İçi Telefon Tesisatı Teknik Şartnamesi”ne uygunluk aranıyordu. Ancak vakit içinde sağlanan rekabet ortamı değişik işletmecilerin bina içi elektronik haberleşme altyapısını kullanmak istemeleri ve ulaşım yöntemlerinin Kablo TV, Fiber Optik altyapısı ve Ethernet gibi seçeneklerin artması neticesi, söz konusu şartname yetersiz gelmeye başladı. Bu kapsamda, “Bina İçi Elektronik Haberleşme Tesisatı Teknik Şartnamesi” hazırlandı.
 
21/02/2018 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanlığının “Elektrik İç Tesisleri Yönetmeliğinde Farklık Yapılmasına Konusunda Yönetmelik” ile uygulanması mecburi hale kazançlan, BİLGİ TEKNOLOJİLERİ VE İLETİŞİM KURUMU tarafından hazırlanan yeni şartname mevcut olandan değişik, aşağıdaki hususlarda yenilikler getirdi:
 
Mevcut Şartnamede telefon tesisatı için yalnızca iki çift bakır kablo öngörülürken, yeni şartnameyle fiber optik, ethernet, uydu anten ve kablo TV kabloları daire içi prizlere kadar dikey şaft (kablo bacası gibi) aracılığıyla kuruluş edilecek. Böylece işletmeciler istedikleri kablonun şaftın içerisinden binaya zarar vermeden, daha düşük fiyatlar ile kullanılmasını sağlayacak.
 
*Yeni şartname ile bina yapım evresinde çatıdan tüm dairelere uydu yayımlarının eriştirilebilmesi için kablo çekilmesi mecburi hale getirilerek, balkonlarda yer alan çanak antenlerin yarattığı görüntü kirliliğide engellenecek.
 
*Mevcut şartnamede kablolu haberleşme hizmeti veren bir işletmeci bir site veya binaya hizmet verdiği vakit, diğer işletmeciler altyapı yetersizliği hasebiyle o site veya binaya hizmet veremiyordu. Yeni şartname ile bu vaziyet ortadan kaldırılarak bina içerisinde de rekabet ortamı sağlanacak.
 
*Yeni Şartname ile beraber daire içerisinde sigorta panosuna benzer daire içi zayıf akım panosu bulundurulacak. Böylelikle bu panodan dairedeki tüm odalara yıldız irtibat ile dağıtım yapılabilecek, kullanıcılar istedikleri rastgele bir odadan internet, telefon, kablolu TV veyahut uydu antenine ulaşım sağlayabilecek.
 
 *Yeni şartname ile beraber binaların en alt katına işletmecilerin dağıtım kutularını koyabilecekleri yeterli koşulları taşıyan bir sistem odası ayrılacak. Böylelikle daha düzenli bir dağıtım yapılması sağlanırken bina girişindeki görüntü kirliliği önlenecek.
 
*Büyük bir sitede bir binanın en az bir diğer bina ile daha irtibat kurması sağlanacak. Böylelikle işletmeciler bir binaya yerleştirecekleri aleti diğer binalarda da kullanabilecekler ve bu da fiyatların düşmesine, yatırımların artmasına katkı sağlayacak.
 
 *Tüm bu farklıklar özellikle fiber başta olmak üzere elektronik haberleşme altyapısının gelişmesini, fiyatlarının düşmesini, hizmetlere ulaşımın kolaylaşmasını kolaylaştırarak yarar sağlayacak.
 
Bilgilerinize arz ederim.