Klavye kısayolları sayesinde birkaç tuş yardımıyla işlerinizi kolayca ve hızlıca yerine getirmek istemez misiniz? İşte pek bilinmeyen klavye kısayolları.

Bilmeyen kalmasın: İşte Klavye kısayolları!

Klavye kısayolları, çoklukla bir fareyle yaptığınız bir şeyi yapmanın alternatif bir yolunu sunan tuşlar birleşimidir.

Kopyalama, yapıştırma ve diğer genel klavye kısayolları

Bu tuşa medya Yapılacak işlem
Ctrl + X Seçşehiri öğeyi kes
Ctrl + C (veya Ctrl + Insert tuşu) Seçşehiri öğeyi kopyala
Ctrl + V (veya Shift + Insert) Seçilen öğeyi yapıştır
Ctrl + Z Eylemi geri alma
Alt + Sekme tuşu Açık uygulamalar arasında geçiş yapma
Alt+F4 Etkin öğeyi kapat veya etkin uygulamadan çık
Windows logo tuşu  + L Bilgisayarınızı kilitleme
Windows logo tuşu  + D Masaüstünü görüntüleme ve gizleme
F2 Seçşehiri öğeyi yine adlandırma
F3 Dosya Gezgini'nde dosya veya klasör arama
F4 Dosya Gezgini'nde adres çubuğu listesini görüntüleme
F5 Etkin pencereyi yenileme
F6 Bir penceredeki veya masaüstündeki ekran öğeleri arasında geçiş yapma
F10 Etkin uygulamada Menü çubuğunu etkinleştirme
Alt + F8 Parolanızı seans açma ekranında gösterme
Alt + Esc Öğeler arasında, açılış sırasına göre geçiş yapma
Alt + altı çizili harf Söz konusu harf için komutu uygulama
Alt + Enter Seçşehiri öğeye ait özellikleri görüntüleme
Alt + Ara çubuğu Etkin pencerenin kısayol menüsünü açma
Alt + Sol ok tuşu Geri gitme
Alt + Sağ ok tuşu İleri Gitme
Alt + Page Up tuşu Bir ekranı yukarıya taşıma
Alt + Page Down tuşu Bir ekranı aşağı taşıma
Ctrl+F4 Etkin dokümanı kapatma (tam ekran olan ve ansızın fazla dokümanı aynı anda açmanızı sağlayan uygulamalarda)
Ctrl + A Bir doküman veya penceredeki tüm öğeleri seçme
Ctrl + D (veya Delete tuşu) Seçşehiri öğeyi silip Geri Dönüşüm Kutusu'na taşıma
Ctrl+R (veya F5) Etkin pencereyi yenileme
Ctrl + Y Eylemi yineleme
Ctrl + Sağ ok tuşu İmleci bir sonraki sözcüğün başlangıcına taşıma
Ctrl + Sol ok tuşu İmleci bir önceki sözcüğün başlangıcına taşıma
Ctrl + Aşağı ok tuşu İmleci bir sonraki paragrafın başlangıcına taşıma
Ctrl + Yukarı ok tuşu İmleci bir önceki paragrafın başlangıcına taşıma
Ctrl + Alt + Sekme tuşu Açık uygulamalar arasında geçiş yapmak için ok tuşlarını kullanın
Ctrl + Alt + Shift + ok tuşları Başlangıç menüsünde vurgulanmış haldeki bir grup veya kutucuğu belirtilen yönde taşıma
Ctrl + ok tuşu (bir öğeye geçmek için) + Ara çubuğu Pencerede veya masaüstünde ayrı ayrı ansızın çok öğe seçme
Ctrl + Shift ve bir ok tuşu Metin bloğu seçme
Ctrl + Esc tuşu Başlangıç'ı açma
Ctrl + Shift + Esc tuşu Görev Yöneticisi'ni açma
Ctrl + Shift Ansızın fazla klavye düzeni kullanılabilir olduğunda klavye düzenini değiştirme
Ctrl + Ara çubuğu Çince giriş yöntemi düzenleyicisini (IME) açma veya kapatma
Shift+F10 Seçşehiri öğenin kısayol menüsünü görüntüleme
Shift tuşu ve bir ok tuşu Pencerede veya masaüstünde ansızın fazla öğe seçme veya bir vesika içinde metin seçme
Shift + Delete tuşu Seçşehiri öğeyi Geri Dönüşüm Kutusu'na taşımadan silme
Sağ ok tuşu Sağ taraftaki bir sonraki menüyü veya bir alt menüyü açma
Sol ok tuşu Sol taraftaki bir sonraki menüyü açma veya bir alt menüyü kapatma
Esc tuşu Geçerli görevi durdurma veya görevden çıkma

 

Windows logo tuşu klavye kısayolları

Bu tuşa basın Yapılacak işlem
Windows logo tuşu  Başlangıç'ı açma veya kapatma
Windows logo tuşu  + A İşlem merkezini açma
Windows logo tuşu  + B Bildirim alanına odaklama
Windows logo tuşu  + C
Cortana’yı dinleme modunda açma

Notlar
  • Bu kısayol düşünülen olarak kapalıdır. Kısayolu açmak için Başlangıç > Ayarlar > Cortana’yı seçin ve Windows logo tuşuna bastığımda Cortana’nın komutlarımı dinlemesine müsaade et seçeneği altındaki geçiş tuşunu açın.
  • Cortana sadece bir takım ülkelerde/bölgelerde kullanılabilir ve bir takım Cortana özellikleri her yerde kullanılamayabilir. Cortana mevcut değilse veyahut kapalıysa aramyı kullanmaya devam edebilirsiniz.
Windows logo tuşu  + Shift + C Düğme menüsünü açma
Windows logo tuşu  + D Masaüstünü görüntüleme ve gizleme
Windows logo tuşu  + Alt + D Masaüstünde tarihi ve saati görüntüleme ve gizleme
Windows logo tuşu  + E Dosya Gezgini’ni açma
Windows logo tuşu  + F Geri Bildirim Merkezi’ni açma ve bir ekran görüntüsü alma
Windows logo tuşu  + G Bir oyun açıkken Oyun çubuğunu açma
Windows logo tuşu  + H Dikteyi başlatma
Windows logo tuşu  + I Ayarlar’ı açma

Windows logo tuşu  + J

 Kullanılabildiğinde odağı bir Windows emarene ayarlayın.

Bir Windows emare göründüğünde odağı Emarene götürün.  Odağı ekrandaki Windows emarenin sabitlendiği öğeye götürmek için klavye kısayollarına yine basma.
Windows logo tuşu  + K Bağlan hızlı işlemini açma
Windows logo tuşu  + L Bilgisayarınızı kilitleme veya hesapları değiştirme
Windows logo tuşu  + M Tüm pencereleri sembol vaziyetine küçültme
Windows logo tuşu  + O Alet yönünü kilitleme
Windows logo tuşu  + P Sunum ekranı modunu seçme
Windows logo tuşu  + R Çalıştır iletişim kutusunu açma
Windows logo tuşu  + S Arama’yı açma
Windows logo tuşu  + T Görev çubuğundaki uygulamalarda dolaşma
Windows logo tuşu  + U Ulaşım Kolaylığı Merkezi'ni açma
Windows logo tuşu  + V Bildirimlerde dolaşma
Windows logo tuşu  + Shift + V Bildirimlerde ters sırada dolaşma
Windows logo tuşu  + X Hızlı İrtibat menüsünü açma
Windows logo tuşu  + Y Windows Mixed Reality ile ve masaüstünüz arasında girişi değiştirme
Windows logo tuşu  + Z Tam ekran modunda bir uygulamada kullanılabilen komutları gösterme
Windows logo tuşu  + nokta (.) veya noktalı virgül (;) Emoji oturumunu açma
Windows logo tuşu  + virgül (,) Masaüstüne geçici olarak göz atma
Windows logo tuşu  + Duraklat Sistem Özellikleri iletişim kutusunu görüntüleme
Windows logo tuşu  + Ctrl + F Bilgisayar arama (ağ üzerindeyseniz)
Windows logo tuşu  + Shift + M Simge vaziyetine küçültülmüş pencereleri masaüstünde geri yükleme
Windows logo tuşu  + sayı Masaüstünü açın ve sayıyla belirtilen konumda görev çubuğuna sabitlenmiş olan uygulamayı başlatın. Uygulama zati çalışıyorsa, o uygulamaya geçin.
Windows logo tuşu  + Shift + sayı Masaüstünü açma ve sayıyla belirtilen konumda görev çubuğuna sabitlenmiş olan uygulamanın yeni bir örneğini başlatma
Windows logo tuşu  + Ctrl + sayı Masaüstünü açma ve sayıyla belirtilen konumda görev çubuğuna sabitlenmiş olan uygulamanın son etkin penceresine geçme
Windows logo tuşu  + Alt + sayı Masaüstünü açma ve sayıyla belirtilen konumda görev çubuğuna sabitlenmiş olan uygulamanın Atlama Listesi'ni açma
Windows logo tuşu  + Ctrl + Shift + sayı Masaüstünü açma ve görev çubuğunda verilen konumda bulunan uygulamanın yeni bir örneğini yönetici olarak açma
Windows logo tuşu  + Sekme Görev görünümü açma
Windows logo tuşu  + Yukarı ok Pencerenin ekranı kaplamasını sağlama
Windows logo tuşu  + Aşağı ok Geçerli uygulamayı ekrandan kaldırma veya masaüstü penceresini simge vaziyetine küçültme
Windows logo tuşu  + Sol ok Uygulama veya masaüstü penceresinin ekranın sol tarafında ekranı kaplamasını sağlama
Windows logo tuşu  + Sağ ok Uygulama veya masaüstü penceresinin ekranın sağ tarafında ekranı kaplamasını sağlama
Windows logo tuşu  + Home Etkin masaüstü penceresi dışında tümünü simge vaziyetine küçültme (ikinci tuşa basıldığında tüm pencereleri geri yükler)
Windows logo tuşu  + Shift + Yukarı ok Masaüstü penceresini ekranın üst ve altına uzatma
Windows logo tuşu  + Shift + Aşağı ok Genişliği savunarak etkin masaüstü pencerelerini önceki boyut/simge vaziyetine küçültme
Windows logo tuşu  + Shift + Sol ok veya Sağ ok Masaüstündeki uygulama veya pencereyi bir monitörden diğerine taşıma
Windows logo tuşu  + Boşluk çubuğu Giriş dili ve klavye düzenini değiştirme
Windows logo tuşu  + Ctrl + Boşluk çubuğu Önceden seçşehiri giriş olarak değiştirme
Windows logo tuşu  + Ctrl + Enter Ekran Okuyucusu’nu açma
Windows logo tuşu  + eğik çizgi (/) IME yeniden dönüşümünü başlatma
Windows logo tuşu  + Ctrl + V Omuza dokunmaları açma

 

Komut İstemi klavye kısayolları

Bu tuşa basın Yapılacak işlem
Ctrl + C (veya Ctrl + Insert tuşu) Seçşehiri metni kopyalama
Ctrl + V (veya Shift + Insert) Seçşehiri metni yapıştırma
Ctrl + M İşaret moduna girme
Alt + seçim tuşu Blok modunda seçimi başlatma
Ok tuşları İmleci belirtilen yönde hareket ettirme
Page up tuşu İmleci bir sayfa yukarı taşıma
Page down İmleci bir sayfa aşağı taşıma
Ctrl + Home (İşaret modu) İmleci arabelleğin başlangıcına taşıma
Ctrl + End (İşaret modu) İmleci arabelleğin sonuna taşıma
Ctrl + Yukarı ok tuşu Çıkış geçmişinde bir satır yukarı gitme
Ctrl + Aşağı ok tuşu Çıkış geçmişinde bir satır aşağı gitme
Ctrl + Home (Geçmişte dolaşma) Komut satırı boş ise, görünüm penceresi arabelleğin başına taşıyın. Ters takdirde, komut satırında imlecin solundaki tüm karakterleri silin.
Ctrl + End (Geçmişte dolaşma) Komut satırı boş ise, görünüm penceresi komut satırına taşıyın. Ters takdirde, komut satırında imlecin sağındaki tüm karakterleri silin.

 

İletişim kutusu klavye kısayolları

Bu tuşa medya Yapılacak işlem
F4 Etkin listedeki öğeleri görüntüleme
Ctrl + Sekme tuşu Sekmelerde ileriye doğru gitme
Ctrl + Shift + Sekme tuşu Sekmelerde geriye doğru gitme
Ctrl + sayı (1-9 arasında sayı) n. sekmeye geçme
Sekme tuşu Seçeneklerde ileri doğru gitme
Shift + Sekme tuşu Seçeneklerde geriye doğru gitme
Alt + altı çizili harf Söz konusu harfle beraber kullanılan komutu yerine getirme (veya seçeneği belirleme)
Boşluk çubuğu Etkin seçenek bir onay kutusu ise, onay kutusunu işaretleme veya işaretini kaldırma
Geri al tuşu Değişik Kaydet veya Aç iletişim kutusunda bir klasör seçşehiri ise, bir üst düzeydeki klasörü açma
Ok tuşları Etkin seçenek bir seçenek düğmeleri grubuysa bir düğme seçme

 

Dosya Gezgini klavye kısayolları

Bu tuşa medya Yapılacak işlem
Alt + D Adres çubuğunu seçme
Ctrl + E Arama kutusunu seçme
Ctrl + F Arama kutusunu seçme
Ctrl + N Yeni bir pencere açma
Ctrl + W Etkin pencereyi kapatma
Ctrl + farenin kaydırma tekerleği Dosya ve klasör sembollerinin boyutunu ve görünümünü değiştirme
Ctrl + Shift + E Seçilen klasörün üstündeki tüm klasörleri görüntüleme
Ctrl + Shift + N Yeni bir klasör oluşturma
Num Lock + yıldız işareti (*) Seçilen klasörün tüm alt klasörlerini görüntüleme
Num Lock + artı işareti (+) Seçilen klasörün içeriğini görüntüleme
Num Lock + eksi işareti (-) Seçşehiri klasörü daraltma
Alt + P Önizleme oturumunu gösterme
Alt + Enter Seçilen öğenin Özellikler iletişim kutusunu açma
Alt + Sağ ok tuşu Sonraki klasörü görüntüleme
Alt + Yukarıya ok tuşu Klasörün içinde bulunduğu klasörü görüntüleme
Alt + Sol ok tuşu Önceki klasörü görüntüleme
Geri al tuşu Önceki klasörü görüntüleme
Sağ ok tuşu Geçerli seçimi gösterme (daraltıldıysa) veya ilk alt klasörü seçme
Sol ok tuşu Geçerli seçimi daraltma (genişletilmişse) veya klasörün içinde bulunduğu klasörü seçme
End tuşu Etkin pencerenin en altını görüntüleme
Hane Etkin pencerenin en üstünü görüntüleme
F11 Etkin pencereyle ekranı kaplama veya etkin pencereyi sembol vaziyetine küçültme

 

Sanal masaüstleri klavye kısayolları

Bu tuşa medya Yapılacak işlem
Windows logo tuşu  + Sekme tuşu Görev görünümü açma
Windows logo tuşu  + Ctrl + D Sanal masaüstü ekleme
Windows logo tuşu  + Ctrl + Sağ ok tuşu Sağda oluşturduğunuz sanal masaüstleri arasında geçiş yapma
Windows logo tuşu  + Ctrl + Sol ok tuşu Solda oluşturduğunuz sanal masaüstleri arasında geçiş yapma
Windows logo tuşu  + Ctrl + F4 Kullandığınız sanal masaüstünü kapatma

 

Görev çubuğu klavye kısayolları

Bu tuşa medya Yapılacak işlem
Shift + bir görev çubuğu düğmesine tıklama Bir uygulamayı açma veya uygulamanın başka bir örneğini hızla açma
Ctrl + Shift + bir görev çubuğu düğmesine tıklama Bir uygulamayı yönetici olarak açma
Shift + bir görev çubuğu düğmesine sağ tıklama Uygulama için pencere menüsünü gösterme
Shift + gruplanmış bir görev çubuğu düğmesine sağ tıklama Grup için pencere menüsünü gösterme
Ctrl + gruplanmış bir görev çubuğu düğmesine tıklama Grup pencereleri arasında dolaşma

 

Ayarlar klavye kısayolları

Bu tuşa medya Yapılacak işlem
Windows logo tuşu  + I Ayarları açma
Geri al tuşu Ayarlar giriş sayfasına geri dönme
Arama kutusu olan rastgele bir sayfada yazma Arama ayarları